sPiTV

Production details
Name
sPiTV
URL
https://spi.tu-ilmenau.de/spitv
Production begin
Oct 29, 2007
Production end
unset
Mediathek folder
sPiTV

Assets

Asset Mediathek folder Operations
sPiTV | 01.02 - 07.02 | Jahresrückblick 2020 | 2021 iSTUFF / sPiTV
sPiTV | 01.02 - 07.02 | Nachrichten mit Luisa und Mareike | 2023 iSTUFF / sPiTV
sPiTV | 02.05 - 08.05 | Nachrichten mit Stephie und Sarah | 2022 iSTUFF / sPiTV
sPiTV 02. KW - Folge 336 iSTUFF / sPiTV
sPiTV | 03.05 - 09.05 | Formatsvorstellung iSTUFF | 2021 iSTUFF / sPiTV
sPiTV | 03.10 - 10.10 | ErstiWoche | 2021 iSTUFF / sPiTV
sPiTV 03. KW - Folge 337 iSTUFF / sPiTV
sPiTV 03. KW - Folge 365 Interview Prof. Löffelholz iSTUFF / sPiTV
sPiTV | 04.10 - 11.10 | ErstiWoche | 2020 iSTUFF / sPiTV
sPiTV 04. KW - Folge 338 Foodsharing Ilmenau iSTUFF / sPiTV
sPiTV 04. KW - Folge 366 iSTUFF / sPiTV
sPiTV | 05.07 - 18.07 | Freizeittipps im Sommer | 2021 iSTUFF / sPiTV
sPiTV 05. KW - Folge 339 iSTUFF / sPiTV
sPiTV 05. KW - Folge 367 iSTUFF / sPiTV
sPiTV | 06.07 -12.07 | StuRa Interview | 2020 iSTUFF / sPiTV
sPiTV | 06.12 - 12.12 | Tipps für die Vorweihnachtzeit | 2021 iSTUFF / sPiTV
sPiTV 06. KW - Folge 340 Mädchenflohmarkt iSTUFF / sPiTV
sPiTV 06. KW - Folge 368 Umfrage zur Prüfungsphase iSTUFF / sPiTV
sPiTV | 07.06 - 20.06 | Unser Eurovision Ranking | 2021 iSTUFF / sPiTV
sPiTV | 07.12 - 13.12 | Nachrichten mit Stephie und Laura | 2022 iSTUFF / sPiTV